Contacte

Mima Sant i Granados, artista plàstica

Mima Sant i Granados
C. Enric Borràs 15, bx, 2ª
08329 TEIÀ (El Maresme)

Telfn (34) 93 555 09 29
Mòbil (34) 653 90 20 13
e-mail: mimasant@disset.org