Murals

Murals esgrafiats, vitralls, quadres amb la tècnica de l’esgrafiat sobre fusta, projectes de murals, murals populars.

La tècnica de l’esgrafiat

Esgrafiar: (de l’italià sgraffiare) Traçar dibuixos en un mur fent saltar en certs indrets la capa superficial que el revesteix i deixant així al descobert la capa següent, d’un altre color.

Esgrafiat: Decoració mural consistent en un sobreposat de material més o menys dur que, amb una eina d’acer tallant o punxant anomenada estilet, hom pot ratllar o gratar contornejant un dibuix sobre qualsevol objecte o paret. 
És una tècnica molt antiga que utilitzaven ja les civilitzacions del IV mil·lenni aC. Els romans van usar també aquesta decoració amb dibuixos senzills. A Catalunya l’esgrafiat esdevé recurrent en l’Arquitectura Noucentista.
Els materials que s’utilitzen són: calç, sorra de marbre de diferent gramatge, pigments que és allò que li dóna color i aigua.