Il·lustracions

Diferents tècniques sobre cartró, paper o fusta i dibuix digital.