Quadres

Quadres sobre fusta, cartró, tela o metall emprant diferents tècniques i dibuix digital.

      

1995 – Rostres: homenatge a Virgínia Wolf